สบู่เหลวสมุนไพรบ้านไพลผึ้ง

รายละเอียดบริษัท


Anattaa
Anti Oxident Shower Cream

ครีมอาบน้ำสมุนไพร Anattaa


ประวัติความเป็นมาของสบู่เหลวสมุนไพร บ้านไพลผึ้ง

พ.ศ.2544   สบู่เหลวสมุนไพรบ้านไพลผึ้งได้เรื่มต้นจาก การประกอบกิจการในอุตสาหกรรมในครัวเรือนมาเป็นเวลาหลายปี

พ,ศ. 2551  ได้เข้าร่วมเป็นผู้ผลิต/ผู้ประกอบกิจการ  OTOP   เมื่อ  วันที่  29  ธันวาคม พ.ศ. 2551    

พ.ศ. 2552   ได้รับอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน     เมื่อ     วันที่  15  ตุลาคม  พ.ศ.  2552      ตามมาตรฐานเลขที่   มผช.95/2546   จาก     สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์

พ.ศ.2553   ต้นปี พ.ศ.2553  ได้รับการสนับสนุนในการออกแบบและฉลากผลิตภัณฑ์โดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3

ได้รับการคัดสรรเป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์ ระดับ 5 ดาวเมื่อ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ 2553 จาก โครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยปี พ.ศ 2553 กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

พ,ศ 2554 ได้ จดแจ้งการผลิตเพื่อขายหรือนำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอางควบคุม เลขที่ 60-1-5400005 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ,ศ 2554 เป็นรายแรกของจังหวัดนครสวรรค์ กับสำนักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารสุข

ได้รับใบ Certificate of free sale เลขที่ 1-5-03-99-11-00359

เมิ่อ วันที่18 มีนาคม พ,ศ 2554 เพื่อส่งออกผลิตภัณฑ์ไปขายยังต่างประเทศได้

ธันวาคม 2554   ได้รับรางวัล GREEN PRODUCTION   โล่เงิน

(ระดับดีมาก) จาก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ธันวาคม 2555 ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 22 รายจากผู้ประกอบการทั่วประเทศ ที่เข้าสู่โครงการต้นกล้าทูโกล (TONKLA TO GOAL) สร้าง Smes ไทยสู่เวทีการค้าสากล(ภาคเหนือ)

มีนาคม2556 ได้รับการคัดสรรเป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์ ระดับ 5 ดาวเมื่อ วันที่ มีนาคม พ.ศ 2556 จาก โครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยปี พ.ศ 2555 กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

พฤษภาคม 2556 ได้รับการคัดเลือกให้เป็น OTOP SELECT 2013 จากกระทรวงพาณิชย์       

มิถุนายน 2557 ได้รับการคัดเลือกเข้ารับเกรียติบัตร NAKORNSAWAN BRAND ตราผลิตภัณฑ์ดีเด่นประจำจังหวัด จากสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นาย ชัยโรจน์ มีแดง

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
397 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 60160
ติดต่อ : นางฐิติทิพย์ เอนกโชติวัฒน์
โทร : 081-7926719 
e-mail  ttp_an@hotmail.com
www.baanplaipueng.com
จัดส่งฟรีทั่วประเทศ
 
ข่าวดีสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นตัวแทนขาย ทางบ้านไพลผึ้งกำลังเปิดรับสมัครจำนวนจำกัด
สนใจติดต่อที่ โทร 081-7926719
e-mail:ttp_an@hotmail.com

Youtube Video